Aquaterrarium

Aquaterrarium gồm một phần dưới nước và một phần trên cạn. Loại hình này phổ biến khá sớm khi một số nhà sinh vật học hoặc người sưu tầm tạo ra để nuôi các loại rùa, cá sấu,… vốn là những loài vật có thể sống được trên cạn lẫn dưới nước.

ẤN GỌI NGAY
ĐỊA CHỈ SHOP